Title: Lidská práva jako právní principy
Other Titles: Human Rights as legal principles
Authors: Pöhlmannová, Marika
Advisor: Šejvl, Michal
Referee: Kišš, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5332
Keywords: lidská práva;Listina základních práv a svobod;právní principy;právní stát;demokracie
Keywords in different language: human rights;Charter of fundamental rights and freedoms;legal principles;legal state;democracy
Abstract: Diplomová práce je vypracována na výše uvedené téma, pojednává tedy o lidských právech, jejich vývoji, dělení a ochraně a o jejich smyslu v současné společnosti, dále pojednává o právních principech, o významných osobnostech v oblasti práva, které se těmito tématy zabývali - např. R.Alexy, R.Dworkin, J.Habermas, T.Hobbes, ...
Abstract in different language: The DP is about the human rights, about the legal principles and about their splitting, protection, importance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Plzen 2012.pdfPlný text práce760,96 kBAdobe PDFView/Open
Pohlman. ved..pdfPosudek vedoucího práce584,66 kBAdobe PDFView/Open
Pohlman. opon..pdfPosudek oponenta práce584,05 kBAdobe PDFView/Open
Pohlman. protokol.pdfPrůběh obhajoby práce308,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.