Název: Hrad, předhradí a jeho bezprostřední ekonomické zázemí - hrad Zvěřinec
Další názvy: Castle, bailey and its immediate economic background - Castle Zvěřinec
Autoři: Maříková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Hložek, Josef
Oponent: Čapek, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5334
Klíčová slova: hrad;předhradí;opevnění;hospodářský dvůr;donjonový typ s velkou obytnou věží jako hlavní obranou a obytnou stavbou
Klíčová slova v dalším jazyce: castle;bailey;fortification;economic justice;donjon type with large residential tower as main defense and residential construction
Abstrakt: V rámci této práce byl na lokalitě proveden nedestruktivní výzkum, který měl doplnit dosavadní informace o hradě. Hradní areál byl fotograficky zdokumentován a byly popsány veškeré zachované terénní relikty.Po provedení geodetického zaměření, které do té doby nebylo realizováno, mohl být vytvořen vrstevnicový plán a 3D model hradního areálu. Díky těmto novým zobrazením je možné zpřesnit naše představy o původní podobě a jeho současném stavu. Nové zaměření hradu je pak plně využitelné v oblasti archeologické a památkové péče. Provedený archeologický výzkum byl nedestruktivní povahy, tudíž nebyla prováděna exkavace.
Abstrakt v dalším jazyce: As part of this work was carried out on site non-destructive research, which should complement the existing information about the castle. The castle was photographically documented and have been described in any field preserved relics. After the geodetic survey, which had not been realized, could be created contour plan and 3D model of the castle. These new display can refine our ideas about the original form and its current status. The reorientation of the castle is fully usable in the field of archaeological and heritage protection. Archaeological research was carried out non-destructive nature, so excavation was carried out.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zverinec.pdfPlný text práce553,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova-Hlozek VP.pdfPosudek vedoucího práce688,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova-Capek OP.pdfPosudek oponenta práce329,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marikova.pdfPrůběh obhajoby práce134,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5334

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.