Název: The Type of Old English and Modern English
Další názvy: The Type of Old English and Modern English
Autoři: Machová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Vorel, Robert
Oponent: Kobylak, Skyland Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5336
Klíčová slova: historie;jazyk;english;cockney slang
Klíčová slova v dalším jazyce: history;language;cockney slang
Abstrakt: This bachelor thesis is concerned with the differences between Old and Modern English as seen in the tittle.The historical account of English enables us to find coherence in many of the fluctuations and conflicts of present-day English language use. The aim of this work is to map particular periods of the English language, to approach this issue on the basis of given examples taken from Old and present-day English and to provide readers with brief theory.
Abstrakt v dalším jazyce: Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly mezi starou a moderní angličtinou, viz.nadpis. Historie angličtiny nám umožňuje porozumět odchylkám a rozporům současné angličtiny. Snahou této práce bylo popsat jednotlivá období anglického jazyka, přiblížit problematiku na základě uvedených příkladů vyňatých ze staré angličtiny a poskytnout čtenářům stručnou teorii.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Karolina Machova.pdfPlný text práce448,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VP_Machova.pdfPosudek vedoucího práce173,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Machova.pdfPosudek oponenta práce253,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_Machova.pdfPrůběh obhajoby práce170,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.