Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorDobrovolná, Simona
dc.contributor.refereeTriner Petr, JUDr.
dc.date.accepted2023-5-30
dc.date.accessioned2023-08-02T10:44:16Z-
dc.date.available2022-3-31
dc.date.available2023-08-02T10:44:16Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-3-31
dc.identifier92541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53389-
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se prvotně zabývá objasněním pojmu veřejný prostor, načež se stěžejně věnuje jeho materiální podobě, kterou představují veřejná prostranství. V souvislosti s praktickou částí se samostatná část věnuje analýze veřejných prostranství města Nymburk. Praktická část se zaměřuje na průzkum spokojenosti obyvatel města Nymburk s kvalitou veřejných prostranství města a na identifikaci míst, která se podle jejich názoru nachází v nejméně kvalitním stavu.cs
dc.format78 s
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectveřejný prostorcs
dc.subjectveřejná prostranstvícs
dc.subjectměsto nymburkcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectspokojenostcs
dc.titleVeřejný prostorcs
dc.title.alternativePublic spaceen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programVeřejná správa
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals primarily with the clarification of the concept of public space, after which it focuses on its material form, which is represented by public places. In connection with the practical part, a separate part is devoted to the analysis of public places in the city of Nymburk. The practical part focuses on a research of the satisfaction of the residents of Nymburk with the quality of public places in the town and on the identification of places which, in their opinion, are in the least quality condition.en
dc.subject.translatedpublic spaceen
dc.subject.translatedpublic placesen
dc.subject.translatedcity of nymburken
dc.subject.translatedqualityen
dc.subject.translatedsatisfactionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace _ Verejny prostor.pdfPlný text práce10,81 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce671,04 kBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce898,94 kBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce325,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.