Title: Celní Správa ČR
Other Titles: Customs Administration of the Czech Republic
Authors: Matějka, Tomáš
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53400
Keywords: celní správa;celní správa české republiky;clo;daň;zákon;dohled;kontrola;výkon pravomocí;agendy
Keywords in different language: customs administration;the customs administration of the czech republic;customs;tax;law;supervision;inspection;the exercise of authority;agendas
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou Celní správy ČR. Práce je členěna do teoretické a praktické části. Teoretická část pojednává o historii celnictví, současné právní úpravě v České republice, Vnitřní organizaci Celní správy ČR a v neposlední řadě o konkrétních vykonávaných agendách s odkazem na příslušnou právní úpravu. Praktická část obsahuje vyjádření vlastního názoru autora na současný stav Celní správy ČR a na možnosti zlepšení na základě teoretických informací získaných v předchozí kapitole. Současně byli osloveni dva příslušníci Celní správy ČR, zodpověděli obdobné otázky. Tím vzniká propojení praktický zkušeností s teorií, čímž se sleduje vytvoření objektivního názoru na problematiku Celní správy ČR a určení směru, kterým by se měla celní správa ubírat.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with problems of the Cumstoms administration of the Czech republic. Thesis is devided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on history of cumstoms administration, legal basis of the current Customs administration of the Czech republic, internal structure and last but not least on specific agendas with reference to specific legislation. Practical part consists of personal opinion of the author on the current state and on options, which may result in improvements, based on knowledge gained from the theoretical part. Same questions were given to two current employees of this administration body, with the purpouse of gaining objective view on the current state of the Customs administration of the Czech republic, and which direction to take, by connecting theoretical knowledge with practical findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Celni sprava CR - Bc Tomas Matejka.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Matejka - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce611,57 kBAdobe PDFView/Open
Matejka - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce395,01 kBAdobe PDFView/Open
Matejka - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce273,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.