Název: Český zahraničně politický proces - agenda-setting a aktéři podílející se na tvorbě a výkonu české zahraniční politiky
Další názvy: Czech foreign policy process - agenda-setting and actors involved in the creation and performance of the Czech foreign policy
Autoři: Křížová, Karolina
Vedoucí práce/školitel: Cabadová Waisová, Šárka
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5342
Klíčová slova: zahraniční politika;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: Czech republic;foreign policy
Abstrakt: Kontinuita zahraničně politického procesu by měla fungovat v zásadních rozhodnutí bez ohledu na změny establishmentu, složení vlády a dalších příslušných institucí. Vláda je základním orgánem, který formuluje zahraniční politiku. Hlavním realizátorem zahraniční politiky je Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Nelze ovšem opomenout další aktéry státní správy, kteří do zahraničně politického procesu zasahují a s propojováním domácích a zahraničních témat zasahovat budou (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany a další rezorty). Specifickým aktérem zahraniční politiky ČR je osoba prezidenta, která by neměla přicházet s alternativními postoji, ale jednat v intencích, které byly dány vládou a schváleny příslušnými orgány (Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu, Výbor pro evropskou integraci PS a Senátu atd.)
Abstrakt v dalším jazyce: Czech foreign policy process - agenda-setting and actors involved in the creation and performance of the Czech foreign policy
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka!!!.pdfPlný text práce302,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krizova_ved.docxPosudek vedoucího práce42,34 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Krizova_oponent_Behensky.docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Krizova.pdfPrůběh obhajoby práce182,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5342

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.