Title: Automobilismus ve veřejném prostoru
Other Titles: The automobilism in public space
Authors: Bálková, Anežka
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53420
Keywords: veřejný prostor;automobilismus;automobil;doprava;město;změna;vliv
Keywords in different language: public space;automobilism;automobile;transport;city;change;impact
Abstract: Bakalářská práce "Automobilismus ve veřejném prostoru" se věnuje vlivu automobilů na veřejný prostor. Cílem práce je poskytnout vhled do této oblasti a poukázat na to, jak automobily ovlivňují veřejný prostor a jak tyto změny prostoru působí na člověka. V první části jsou vysvětleny pojmy automobilismus a veřejný prostor. Druhá část popisuje pozitivní i negativní stránku automobilů a zohledňuje dopady automobilismu na společnost. V závěrečné části práce jsou uvedeny příklady vybraných měst, v kterých již byla zohledněna problematika automobilismu ve veřejném prostoru.
Abstract in different language: The bachelor thesis "The automobilism in public space" is devoted to the affect of cars on public space. The aim of the thesis is to provide insight into this topic and to point out how automobiles affect public space and how these changes in public space affect people. The concepts of the motoring and public space are explained in the first part. The positive and negative impacts of cars and the impact of motoring on society is mentioned in the second part. Examples of the cities are in the final part of thesis; these cities are already trying to deal with the issue of motoring in the public space.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_BalkovaAnezka.pdfPlný text práce946,57 kBAdobe PDFView/Open
Balkova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce629,6 kBAdobe PDFView/Open
Balkova - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce555,3 kBAdobe PDFView/Open
Balkova -protokol BP 23.pdfPrůběh obhajoby práce261,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.