Title: Hospodaření územně samosprávných celků
Other Titles: Economy of autonomous regions
Authors: Blahníková, Nicol
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53421
Keywords: obec;kraj;územní rozpočet;rozpočtový proces;příjmy;výdaje
Keywords in different language: municipality;region;budget of autonomous regions;budget process;incomes;outcomes
Abstract: Práce se zabývá problematikou hospodaření územně samosprávných celků. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena především na územně samosprávné celky a jejich rozpočet, rozpočtový proces a na jednotlivé rozpočtové příjmy a výdaje. Praktická část se zabývá analýzou rozpočtového hospodaření města Domažlice v roce 2021. Součástí je také zhodnocení vývoje příjmů a výdajů v letech 2018-2022.
Abstract in different language: The bachelor's thesis discusses economy of autonomous regions. This thesis is divided into two parts, the theoretical one and the practical one. The theoretical part is mainly focused on autonomous regions and their budget, budget process and budget incomes and outcomes. The practical part deals with the analysis of the budget of the city Domažlice in 2021. It also includes an rating of the development of incomes and outcomes in the years 2018-2022.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blahnikova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Blahnikova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce639,51 kBAdobe PDFView/Open
Blahnikova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce342,64 kBAdobe PDFView/Open
Blahnikova - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce282,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53421

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.