Title: Etika úředního jednání
Other Titles: Ethics of public administration
Authors: Stupková, Veronika
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53442
Keywords: policejní etika;morálka;policie české republiky;etický kodex;etické jednání
Keywords in different language: police ethics;morality;police of the czech republic;code of ethics;ethical behavior
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na etiku úředního jednání a zejména na etiku Policie České republiky. Teoretická část práce se zabývá etikou, morálkou, profesní a policejní etikou, Etickým kodexem Policie České republiky a porušováním etického kodexu. V praktické části jsou zjišťována data od příslušníků policie působící na území města Rokycany. Ke sběru dat byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Cílem práce bylo získat pomocí anonymního dotazníku odpovědi na otázky týkající se etiky a zjistit, do jaké míry jsou vybraní policisté seznámeni s etikou, etickým kodexem a jaký mají názor na danou problematiku.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the ethics of public administration and especially on the ethics of the Police of the Czech Republic. The theoretical part of the thesis deals with ethics, morality, professional ethics and police ethics, the Code of Ethics of the Police of the Czech Republic and unethical behavior. The practical part includes data that was collected from police officers operating in the territory of the city of Rokycany. A questionnaire survey method was chosen for data collection. The aim of this work is to use an anonymous questionnaire to obtain answers to questions regarding ethics and to find out how well the selected polices officers understand ethics, the code of ethics and what their opinion is on the given issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace .pdfPlný text práce10,21 MBAdobe PDFView/Open
Stupkova - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce663,01 kBAdobe PDFView/Open
Stupkova - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce769,86 kBAdobe PDFView/Open
Stupkova - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce282,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.