Title: Aktivní tlumení vibrací nosníkových konstrukcí
Other Titles: Active vibration damping of beam structures
Authors: Korima, Tomáš
Advisor: Dupal, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5349
Keywords: konečný prvek;piezoelektrika;piezoelektrický aktuátor;piezoelektrický senzor;stavová reprezentace dynamického systému;přiřazení pólů;rekonstruktor stavu;stavový regulátor;tlumení vibrací;řízení
Keywords in different language: finite element;piezoelectricity;piezoelectric actuator;piezoelectric sensor;state space model;pole placement;state observer;state controller;vibration damping;control
Abstract: V této práci je odvozen konečný nosníkový prvek s piezoelektrickými záplatami o šesti stupních volnosti, který je následne použit k vytvoření matematického modelu nosníku s piezoelektrickými senzory a aktuátory ve v čase spojité stavové reprezentaci respektující prvních m vlastních tvaru kmitu modelovaného nosníku. Dále je zde uveden postup pro výpočet ziskových matic lineárního rekonstruktoru stavu a stavové zpětné vazby. Nakonec jsou uvedené postupy aplikovány při numerické simulací tlumení vibrací vetknutého nosníku ve výpočtovém prostředí MATLAB-Simulink
Abstract in different language: This thesis first aims on derivation of a 6DOF finite beam element with attached piezoelectric patches. The element is then used to create a mathematical model of a beam with attached piezoelectric sensors and actuators in a continuous-time state variable representation, which respects first m vibratory modes. The following part describes how to calculate the state feedback and state observer gain matrices. The final part presents a numerical simulation of vibration control of a cantilever beam using the MATLAB-Simulink computational environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_T_Korima_2012.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Korima_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce458,16 kBAdobe PDFView/Open
Korima_oponent.pdfPosudek oponenta práce297,19 kBAdobe PDFView/Open
Korima_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce171,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.