Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Farma pro chov koní
Další názvy: NEW BUILDING PLAN FOR STABLES WITH THE HINTERLAND
Autoři: Janouškovec, Václav
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5350
Klíčová slova: Stáje;zděná konstrukce;Porotherm;vazník;dřevo;průvlak;projektová dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: Stable;masonry construction;Porotherm;truss;wood;girder;project documentation
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektu ,,Novostavby stájí se zázemím´´. Jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Hlavním záměrem tohoto projektu je navržení objektu s výpočtem vybraných partií stavby. Výkresová část byla vytvořena v programu Autodesk Revit Architecture a výpočtová část v programu Scipio B-2D. Veškeré návrhy a výpočty konstrukcí byly provedeny dle platných ČSN EN.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with a project of ,,New building plan for stables with the hinterland´´. It is asimplified project documentation for a planning permission. The main objective of this paper is to design an object with the calculation of selected parts of the building. The drawing part was drawn in the program Autodesk Revit Architecture and the calculation was done in the program Scipio B-2D. All designs and calculation of the construction were designed in accordance to the effective IEC.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Janouskovec Vaclav.pdfPlný text práce16,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskovec_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce511,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskovec_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskovec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce148,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5350

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.