Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Farma pro chov koní
Other Titles: New building plan for stables with the hinterland
Authors: Janouškovec, Václav
Advisor: Vejvara, Luděk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5350
Keywords: Stáje;zděná konstrukce;Porotherm;vazník;dřevo;průvlak;projektová dokumentace
Keywords in different language: Stable;masonry construction;Porotherm;truss;wood;girder;project documentation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektu ,,Novostavby stájí se zázemím´´. Jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Hlavním záměrem tohoto projektu je navržení objektu s výpočtem vybraných partií stavby. Výkresová část byla vytvořena v programu Autodesk Revit Architecture a výpočtová část v programu Scipio B-2D. Veškeré návrhy a výpočty konstrukcí byly provedeny dle platných ČSN EN.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with a project of ,,New building plan for stables with the hinterland´´. It is asimplified project documentation for a planning permission. The main objective of this paper is to design an object with the calculation of selected parts of the building. The drawing part was drawn in the program Autodesk Revit Architecture and the calculation was done in the program Scipio B-2D. All designs and calculation of the construction were designed in accordance to the effective IEC.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Janouskovec Vaclav.pdfPlný text práce16,5 MBAdobe PDFView/Open
Janouskovec_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce511,96 kBAdobe PDFView/Open
Janouskovec_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Janouskovec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce148,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.