Title: Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění muskuloskeletálních struktur ramenního pletence
Authors: Šosová, Nikol
Advisor: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Referee: Vondráková Alena, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53504
Keywords: ramenní pletenec;vyšetření;radiodiagnostická metoda
Keywords in different language: radiodiagnostic methods;examination;shoulder
Abstract: Názvem mé bakalářské práce je Zobrazovací metody využívané při diagnostice muskuloskeletálních onemocnění ramenního pletence. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zaobírá hlavně anatomií, patologii a jednotlivými možnostmi vyšetření ramenního kloubu. Praktická část obsahuje kvalitativní a kvantitativní výzkum, který se navzájem s výsledky výzkumu doplňují.
Abstract in different language: The title of my bachelor thesis is Imaging methods used in the diagnosis of musculoskeletal diseases of the shoulder. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals mainly with anatomy, pathology and individual possibilities of examination of the shoulder joint. The practical part contains qualitative and quantitative research, which complement each other with the research results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sosova_Nikol_RAS_BP.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Sosova_VP.pdfPosudek vedoucího práce367,79 kBAdobe PDFView/Open
Sosova_OP.pdfPosudek oponenta práce308,74 kBAdobe PDFView/Open
Sosova.pdfPrůběh obhajoby práce364,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.