Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika
Další názvy: Proposal object and processing project documentation Veterinary Clinic
Autoři: Kriegerová, Antonie
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5352
Klíčová slova: Veterinární klinika;POROTHERM;železobetonový monolitický skelet;stropní konstrukce;ordinace;projekt pro stavební povolení
Klíčová slova v dalším jazyce: Veterinary Clinic;POROTHERM;reinforced concrete skeleton;ceiling construction;exam;project for building permit
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou ve stupni pro stavební povolení. Jedná se o dvoupodlažní budovu Veterinární kliniky pro malá zvířata. Obsahem této práce je dispoziční řešení Veterinární kliniky a statické posouzení základních konstrukčních prvků. Budova je navržena ze zděného sytému POROTHERM. Monolitickou skeletovou část tvoří pouze vstupní hala budovy. Tento typ veterinárních klinik se běžně již staví ve Spojených státech amerických. Tato by byla jednou z prvních v České republice. Podkladem byla studie několika veterinárních klinik např. California Veterinary Specialists in Carlsbad; Town and Country Veterinary Hospital, Warren, Ohio; Ballston Spa Veterinary Clinic, Ballston Spa, N.Y.; Rolling Hills Pet Hospital, Chula Vista, Calif.. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012. Všechny výpočty a posouzení jsou v souladu s platnými normami.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor theses includes design documents prepared for the building permit. This is a two-storey Veterinary clinic building for small animals. The content of this work is to layout Veterinary clinic and static assessment of the basic constructional components. The building is designed of POROTHERM brick system. Only part of the entrance hall of the building is from monolithic skeleton. This type of veterinary clinic are already buitl in the United States of America. This is one of the first in the Czech Republic. A study of several veterinary clinics such as the California VeterinarySpecialists in Carlsbad, Town and Country Veterinary Hospital, Warren, Ohio;Ballston Spa Veterinary Clinic, Ballston Spa, NY; Rolling Hills Pet Hospital, ChulaVista, California, were backround for this theses. The part of drawing was created in AutoCAD 2012th All calculations and assessments are in according to applicable standards.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Kriegerova - 2012.pdfPlný text práce10,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriegerova_vedouci0.pdfPosudek vedoucího práce509,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriegerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce535,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kriegerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce143,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.