Title: Návrh extruderu pro 3D tisk keramických materiálů
Other Titles: Extruder design for 3D printing of ceramic materials
Authors: Spurný, Radek
Advisor: Slobodník Karel, Ing. Ph.D.
Referee: Šroubová Lenka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53540
Keywords: 3d tisk;keramika;extruze;extruder;konstrukce;analýza sil;simulace zatížení;optimalizace hmotnosti;reologie;autodesk fusion 360
Keywords in different language: 3d printing;ceramics;extrusion;extruder;construction;force analysis;stress simulation;weight optimization;rheology;autodesk fusion 360
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vývoje extruderu pro tisk keramických materiálů. Práce popisuje způsob zpracování keramický materiálů, dále zkoumá již dostupné provedení extruderů a zhodnocuje jejich vlastnosti. Poté charakterizuje experimentální vývoj samotného extruderu, rozděleného na část mechanicky vytlačovaného zásobníku a způsob podávání materiálu do tiskové hlavy osazené šnekovým dopravníkem. Cílem práce je předvést navržený extrudér a ověřit jeho funkci.
Abstract in different language: This master thesis pursue design and development of extruder for printing ceramic materials. Thesis describes the way how ceramic materials are processed, furthermore examines already developed extruders and evaluates their properties. As next thesis portrays experimental development of extruder, divided into mechanically extruded stack and way of delivering material into print head fitted with screw conveyor. Target of this thesis is to demonstrate designed extruder and verify it's functionality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_spurnyr.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,76 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce58,12 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce41,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.