Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara, Luděk
dc.contributor.authorZuska, Petr
dc.date.accepted2012-06-26
dc.date.accessioned2013-06-19T07:02:39Z-
dc.date.available2011-11-02cs
dc.date.available2013-06-19T07:02:39Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-31
dc.identifier48610
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5356
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh nového objektu rezidence pro náročnou klientelu v technologii vápenopískových cihel v Plzni. Navrhnout hmotné a dispoziční řešení objektu, jeho umístění a zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci na úrovni projektu pro účely stavebního povolení ve členění. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické kde praktická část se dále dělí na 3D vizualizaci a 2D výkresy v tradiční podobě pro zjednodušenou projektovou dokumentaci Teoretická část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, základy organizace výstavby. V praktické části je přiložena výkresová dokumentace objektu, obsahující architektonické, stavebně technické a stavebně konstrukční řešení.cs
dc.format106 s. (135 500 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectVápenopísková cihlacs
dc.subjectmonolitické konstrukcecs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectprůvlakcs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectperspektivacs
dc.subjectprovozní a dispoziční řešení.cs
dc.titleNávrh objektu a zpracování projektové dokumentace Areál rezidence pro náročnou klientelu v technologii vápenopískových cihelcs
dc.title.alternativeArea of residence for clientele with high demands in technology of lime-sand blocksen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor´s Thesis is focused on the proposal of a new residence building for sophisticated clients in the technology of salt-lime brick in Pilsen. Desing building solution , it´s location and to work in simplified project documentation at the project level for the purposes of building permit in the breakdown. The work is divided into two main parts, teoretical and practical part, where practical part is divided into 3D visualisation and 2D drawings in the traditional form for the simplified project documentation. The theoretical part includes an concomitant report, a technical summary report, basics of construction organizations. In the practical part there are included the building drawings, including architectural, structural engineering and building design.en
dc.subject.translatedSand-lime bricken
dc.subject.translatedmonolithic constructionen
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedgirderen
dc.subject.translatedTechnical Reporten
dc.subject.translatedperspectiveen
dc.subject.translatedoperational and layouten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petr Zuska.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Zuska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce545,53 kBAdobe PDFView/Open
Zuzka_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Zuska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce142,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.