Title: Nový plánovací systém pro střední firmu
Other Titles: A new planning system for a middle range company
Authors: Berka, Josef
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53606
Keywords: sap;erp;plánování;analýza procesů
Keywords in different language: sap;erp;planning;process analysis
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na nový plánovací systém pro střední firmu. V úvodní části se práce zabývá představením tématu plánování, systémů MRP a ERP. V práci je představena společnost ProMinent Systems. Následně je provedena analýza současných procesů ve společnosti. Cílem práce je doporučení nového plánovacího systému pro společnost. Tento nový systém plánování vede k zefektivnění plánování a řízení výroby.
Abstract in different language: The thesis is focused on a new planning system for a middle-sized company. It starts with an introduction of planning and the MRP and ERP systems, followed by an introduction of the company ProMinent systems. Subsequently the current processes are analyzed. The thesis aims to recommend a new planning system for the company which would be more effective for planning and production management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Berka.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,4 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce62,16 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce40,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.