Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHapl, Ladislav
dc.contributor.authorKarausová, Andrea
dc.date.accepted2012-06-25
dc.date.accessioned2013-06-19T07:02:54Z-
dc.date.available2012-01-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:02:54Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-31
dc.identifier49744
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5362
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci bytového domu v Havířské ulici 11 v Plzni se změnou způsobu užívání. Jedná se o změnu z bytového domu na administrativní budovu. Dále bylo úkolem práce staticky posoudit vybrané partie objektu a posouzení vybraných partií objektu z hlediska požární odolnosti. Výpočty byly prováděny pomocí programů FIN EC, SCIA Engineer 2010 a Teplo 2011. Výkresová část byla vypracována v programu AutoCAD 2011.cs
dc.format106 s. (90 725 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectRekonstrukcecs
dc.subjectzměna užívánícs
dc.subjectadministrativní budovacs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectstatikacs
dc.subjectdřevěný trámový stropcs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.titleRekonstrukce objektu Havířská ulice 11 v Plzni (změna způsobu užívání objektu)cs
dc.title.alternativeReconstruction of the street Havířská 11 in Pilsen (change of the use of the object)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the processing of project documentation for building permission for reconstruction of residential building in Havířská street 11 in Pilsen, a change in use. This is a change from residential building to office building. Next was the task of working statically consider selected parts of the building and an assessment of selected parts of an object in terms of fire resistance. Calculations were conducted using programs FIN EC, SCIA Engineer 2010 and Teplo 2011. Drawing part was drawn up in program AutoCAD 2011.en
dc.subject.translatedReconstructionen
dc.subject.translatedchange of useen
dc.subject.translatedadministration buildingen
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedstaticen
dc.subject.translatedwooden beamed ceilingen
dc.subject.translatedTechnical Reporten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Andrea Karausova.pdfPlný text práce6,61 MBAdobe PDFView/Open
Karausova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,85 kBAdobe PDFView/Open
Karausova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Karausova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce152,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.