Název: Projekt - rekonstrukce s půdní vestavbou vily Hofmaister
Další názvy: Reconstruction with a loft conversion of the Hofmeisters´ villa
Autoři: Konášová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5366
Klíčová slova: rekonstrukce;sanace;zateplení;vila;rodinný dům;projektová dokumentace;statika
Klíčová slova v dalším jazyce: reconstruction;rehabilitation;thermal insulation;villa;detached house;project documentation;structural stability
Abstrakt: Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci s půdní vestavbou vily Hofmeisterových v ulici Mezi Ploty v Plzni. Jedná se o stavební úpravy, sanaci a zateplení objektu. Práce se dále zabývá statickým posouzením vybraných konstrukcí. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD Architecture 2009. Statické výpočty jsou provedeny pomocí programu FIN EC.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with processing of a project documentation of a building permit for a reconstruction with a loft conversion of the Hofmeisters´ villa in Mezi Ploty Street in Pilsen. It is concerned with building adjustments, rehabilitation and thermal insulation of the building. The thesis also includes the structural survey of selected constructions. The part with technical drawings is processed in the AutoCAD Architecture 2009 program. Structural stability calculations were made by the FIN EC program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pavlina_Konasova.pdfPlný text práce19,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konasova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce563,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konasova_oponent.pdfPosudek oponenta práce609 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konasova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5366

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.