Title: Ošetřovatelská péče o ženu s karcinomem prsu
Other Titles: Nursing care of a woman with breast cancer
Authors: Kmetíková, Kristýna
Advisor: Krocová Jitka, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kroupová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53662
Keywords: karcinom prsu;ošetřovatelská péče;edukace;odborné konzultace
Keywords in different language: breast cancer;nursing care;education;professional consultation
Abstract: Tato teoretická bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o ženy s onkologickým onemocněním prsu. Zaměřili jsme se na vyhledávání a analýzu dat. Cílem této bakalářské práce bylo pomocí vyhledaných relevantních dat shrnout možnosti konzultací žen s karcinomem prsu se všeobecnou sestrou se specializací na onkologická onemocnění. V předkládané bakalářské práci se zaměřujeme na intervence všeobecné sestry, které jsou realizovány během konzultací a podpory žen. Mezi tyto intervence patří edukace o nemoci, psychická a sociální podpora žen a podpora celé rodiny. Tato kvalifikační práce shrnuje možnosti konzultací žen s karcinomem prsu a všeobecnou sestrou se specializací na onkologické onemocnění a faktory ovlivňující tuto možnost pomoci.
Abstract in different language: This theoretical bachelor thesis is focused on nursing care about women with breast cancer. We focused to search and analyze data. The aim of this bachelor's thesis was using the searched relevant data to summarize the possibilities of consultation for women with breast cancer with a nurse specializing on oncological diseases. In the presented bachelor's thesis, we focus on the interventions of the nurse, which are implemented during consultations and support of women. These interventions include education about the disease, psychological and social support for women, and support for the whole family. This qualification thesis summarizes the possibilities of consultations for women with breast cancer and a nurse specializing in oncological diseases and the factors influencing this possibility of help.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kmetikova_Kristyna_VSS_BP.pdfPlný text práce434,55 kBAdobe PDFView/Open
Kmetikova_PV.pdfPosudek vedoucího práce320,42 kBAdobe PDFView/Open
Kmetikova_PO.pdfPosudek oponenta práce293,16 kBAdobe PDFView/Open
Kmetikova_H.pdfPrůběh obhajoby práce416,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.