Title: Vliv pohybové aktivity na průběh těhotenství, porodu a šestinedělí
Other Titles: Effect of physical activity on pregnancy, childbirth and puerperium
Authors: Šklíbová, Michaela
Advisor: Knížková Kristýna, Mgr.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53685
Keywords: pohybová aktivita;cvičení;vliv;výhody;těhotenství;porod;šestinedělí
Keywords in different language: physical activity;exercises;influence;benefits;pregnancy;childbirth;puerperium
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje tématu vlivu pohybové aktivity na průběh těhotenství, porodu a šestinedělí. Skládá se ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce se zaměřuje na těhotenství a pohybovou aktivitu v těhotenství, porod a šestinedělí. Praktická část obsahuje výzkum zaměřený na zjištění vlivu pohybové aktivity na těhotenství, porod a šestinedělí a porovnání zkušeností u aktivních a neaktivních žen, které jsou v období do jednoho roku po porodu. Výsledkem této práce je zjištění, že pohybová aktivita má z větší části pozitivní vliv na průběh období.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the influence of physical activity on the course of pregnancy, childbirth and the puerperium. It consists of two parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part of the thesis focuses on pregnancy and physical activity during pregnancy, childbirth and the puerperium. The practical part includes research to determine the effect of physical activity on pregnancy, childbirth and the puerperium, and to compare the experiences of active and inactive women who are within a year of giving birth. As a result of this work, it was found that physical activity has a largely positive effect on the course of the period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sklibova_michaela_PAS_BP.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Sklibova_PV.pdfPosudek vedoucího práce286,61 kBAdobe PDFView/Open
Sklibova_PO.pdfPosudek oponenta práce326,86 kBAdobe PDFView/Open
Sklibova_H.pdfPrůběh obhajoby práce416,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.