Název: Ocelová administrativní budova HOFMEISTER s.r.o.
Další názvy: Steel office building HOFMEISTER s.r.o.
Autoři: Hruška, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5370
Klíčová slova: ocelová administrativní budova;statika;posouzení;Dlubal;dimenzování
Klíčová slova v dalším jazyce: steel office building;static;assessment;Dlubal;dimension
Abstrakt: V této práci se zabývám řešením a návrhem projektu ocelové budovy určené pro administrativu, jejím dispozičním řešením, sestavením zatěžovacích stavů, statickým výpočtem a posouzením. Vytvoření zatěžovacích stavů a statické posouzení konstrukcí bylo provedeno dle platných norem ČSN EN. Výkresová část byla vytvořena pomocí programu AutoCAD 2011. Posouzení namáhání a generování kombinací zatěžovacích stavů bylo provedeno v programu Dlubal RSTAB 7.xx.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I deal with the solution and project design for steel buildings for administration, its layout, setting up load cases, structural analysis and assessment. Creating a static load cases and design assessment were done according to applicable EN standards. Drawing part was made by AutoCAD 2011. Assessment of stress generation and load combinations were performed in the program Dlubal RSTAB 7.xx.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_Jiri_Hruska_A10B0757P.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hruska_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce438,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hruska_oponent.pdfPosudek oponenta práce436,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrusko_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5370

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.