Title: Dvoutělesová parní turbína malého výkonu
Other Titles: Low power double casing steam turbine
Authors: Hlaváč, Jiří
Advisor: Žitek Pavel, Ing.
Referee: Klimko Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53724
Keywords: parní turbína;bilanční schéma;regulace turbíny;návrh lopatek;pevnostní výpočet
Keywords in different language: steam turbine;heat balance diagram;turbine regulation;blade design;design strenght
Abstract: Cílem této diplomové práce je navrhnout vysokootáčkovou parní turbínu s tříhřídelovou převodovkou do rafinérie pro zadané parametry. Byly uvažovány dva provozy: kondenzační a odběrový. Práce se zaměřuje na dosažení co nejvyšší účinnosti turbíny.
Abstract in different language: Goal of this diploma thesis is to design high speed steam turbine with three-axis gear box for refinery to match desired parameters. There are two modes in scope: condensate and extraction. Main focus of this thesis is reaching maximal thermal efficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hlavac.pdfPlný text práce6,62 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,07 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce62,01 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.