Title: Experimenty s moderními modely neuronových sítí pro vícetřídní klasifikaci českého textu
Other Titles: Experiments with modern neural network models for multi-label classification of czech text
Authors: Cífka, Daniel
Advisor: Martínek Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Přibáň Pavel, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53769
Keywords: klasifikace textu;neuronová síť;transformer;experimenty
Keywords in different language: text classification;neural network;transformer;experiments
Abstract: Bakalářská práce se zabývá automatickou vícetřídní klasifikací česky psaného textu za pomoci modelů neuronových sítí typu Transformer, primárně model \textit{small-e-czech}. Hlavním úkolem práce je provést experimenty s cílem porovnání přesnosti vícetřídní klasifikace textu na moderních modelech, které mají znalost českého jazyka získanou předchozím trénováním na velkém množství českého textu. Získané výsledky jsou porovnány s výsledky uváděné v dostupných publikovaných článcích a jsou objektivně zhodnoceny.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the automatic multi-labels classification of Czech written text with the help of Transformer neural network models, primarily the \textit{small-e-czech} model. The main task of the work is to perform experiments with the aim of comparing the precision of multi-labels text classification on modern models that have knowledge of the Czech language obtained by previous training on a large amount of Czech text. The obtained results are compared to the results reported in available published articles and are objectively evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cifka_bak_prace_final.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
A19B0021P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce135,47 kBAdobe PDFView/Open
A19B0021P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce252,78 kBAdobe PDFView/Open
A19B0021P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce44,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.