Title: Možnosti protikorozní ochrany při sanaci ocelových konstrukcí
Authors: Štěrbová, Sabina
Advisor: Kubát Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Zigler Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53783
Keywords: koroze;ocel;příprava povrchu;metody;protikorozní ochrana;korozní zkoušky;monitoring;blesková koroze;vizuální vyhodnocení
Keywords in different language: corrosion;steel;surface preparation;methods;corrosion protection;corrosion tests;monitoring;flash corrosion;visual evaluation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá protikorozní ochranou ocelových konstrukcí v oblasti stavitelství. Cílem je studie koroze ocelových konstrukcí, přípravy povrchu a metod protikorozní ochrany. Teoretická část popisuje korozi, faktory ovlivňující korozi, korozní prostředí a typy konstrukčních materiálů včetně druhů korozního napadení. Zabývá se také navrhováním protikorozní ochrany, životností ochrany a metodami úpravy povrchu. Experimentální část se zaměřuje na vizuální hodnocení vzorků ocelového materiálu, které byly ošetřeny produkty pro oddálení bleskové koroze. Použity byly různé metody úpravy povrchu a vzorky byly testovány v různých podmínkách. Cílem bylo stanovit časovou rezervu mezi úpravou povrchu a aplikací protikorozní ochrany pro lepší technologické postupy při sanaci ocelových konstrukcí.
Abstract in different language: This master's thesis addresses the topic of anticorrosive protection of steel structures in the field of construction. Its objective is to study the corrosion of steel structures, surface preparation, and methods of anticorrosive protection. The theoretical part describes corrosion, factors influencing corrosion, corrosive environments, and types of construction materials. It also covers the design of anticorrosive protection, the service life of protection, and surface preparation methods. The experimental part focuses on the visual evaluation of steel samples treated with products to delay flash rusting. Various surface preparation methods are employed, and the samples are tested under different conditions. The aim of the study is to determine the time interval between surface preparation and the application of anticorrosive protection to improve the technological procedures in the rehabilitation of steel structures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sterbova.pdfPlný text práce19,36 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP Sterbova.pdfPosudek oponenta práce104,99 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci_posudek_DP Sterbova.pdfPosudek vedoucího práce604,32 kBAdobe PDFView/Open
Sterbova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce226,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.