Název: Technická tvořivost na ZŠ
Další názvy: Technical creativity at primary school
Autoři: Šmausová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Mach, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5379
Klíčová slova: tvořivost;tvořivá osobnost;tvořivé schopnosti;tvořivá škola;námět
Klíčová slova v dalším jazyce: creativity;creative personality;creative abilities;creative school;idea
Abstrakt: Diplomová práce je dělena na dva větší celky. První obsahuje teoretickou část, zabývající se pojmy tvořivost, tvořivá osobnost, tvořivé schopnosti, tvořivý proces a tvořivá škola. Dále jsou zde uvedeny metody práce přispívající k rozvoji tvořivosti. Druhý celek je zaměřen na náměty podporující tvořivost. Každý námět obsahuje nástin motivace, výpis potřebného materiálu, seznam pomůcek a nástrojů, jednoduchý postup práce a mé poznámky z ověření námětu ve výuce.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation is divided into two greater units. The first one includes the theoretical part dealing with terms such as creativity, creative personality, creative abilities, the process of creation and creative school. Methods that contribute to the development of creativity. The other unit is aimed at suggestions that support creativity. Each matter includes a guideline to motivation, list of the material needed, list of tools and instruments, simple instructions how to work and my notes taken during the verification of the subjects during lessons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAT) / Theses (DEC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smausova - ved..pdfPosudek vedoucího práce127,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smausova - opon..pdfPosudek oponenta práce76,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smausova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5379

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.