Title: Technická tvořivost na ZŠ
Other Titles: Technical creativity at primary school
Authors: Šmausová, Kateřina
Advisor: Mach, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5379
Keywords: tvořivost;tvořivá osobnost;tvořivé schopnosti;tvořivá škola;námět
Keywords in different language: creativity;creative personality;creative abilities;creative school;idea
Abstract: Diplomová práce je dělena na dva větší celky. První obsahuje teoretickou část, zabývající se pojmy tvořivost, tvořivá osobnost, tvořivé schopnosti, tvořivý proces a tvořivá škola. Dále jsou zde uvedeny metody práce přispívající k rozvoji tvořivosti. Druhý celek je zaměřen na náměty podporující tvořivost. Každý námět obsahuje nástin motivace, výpis potřebného materiálu, seznam pomůcek a nástrojů, jednoduchý postup práce a mé poznámky z ověření námětu ve výuce.
Abstract in different language: The dissertation is divided into two greater units. The first one includes the theoretical part dealing with terms such as creativity, creative personality, creative abilities, the process of creation and creative school. Methods that contribute to the development of creativity. The other unit is aimed at suggestions that support creativity. Each matter includes a guideline to motivation, list of the material needed, list of tools and instruments, simple instructions how to work and my notes taken during the verification of the subjects during lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
Smausova - ved..pdfPosudek vedoucího práce127,59 kBAdobe PDFView/Open
Smausova - opon..pdfPosudek oponenta práce76,68 kBAdobe PDFView/Open
Smausova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.