Title: ILUSTROVANÁ KNIHA
Other Titles: ILLUSTRATED BOOK
Authors: Porazilová, Johanka
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Pavlovský Jakub, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53812
Keywords: ilustrovaná kniha;ilustrace;stárnutí;žena;feminismus
Keywords in different language: illustrated book;illustrations;aging;woman;feminism
Abstract: Kniha s názvem Kioba pojednává o staré ženě, její krizi a návratu sama k sobě. Tato práce má za cíl zaměřit pozornost na náš vztah k stárnutí a poukázat na předsudky, které máme okolo stárnutí žen podvědomě naučené.
Abstract in different language: The book, Kioba, is about an old woman, her crisis and her return to herself. This work aims to focus attention on our relationship to aging and to point out the stereotypes we have unconsciously learned around aging women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porazilova-Johanka_diplomova-prace_pruvodni-zprava.pdfPlný text práce29,53 MBAdobe PDFView/Open
Porazilova.pdfPosudek oponenta práce462,36 kBAdobe PDFView/Open
Porazilova_0.pdfPosudek vedoucího práce618,95 kBAdobe PDFView/Open
Porazilova_1.pdfPrůběh obhajoby práce28,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.