Title: ILUSTROVANÁ KNIHA
Other Titles: AN ILLUSTRATED BOOK
Authors: Kloboučníková, Valentýna
Advisor: Kohoutová Marie, MgA.
Referee: Brandejs Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53814
Keywords: mezilidské vztahy;komunikační problémy;přátelství;romantické vztahy;rodinné vztahy;osobní průzkum;ilustrace;digitální ilustrace;risograf;risografický tisk
Keywords in different language: interpersonal relationships;communication problems;friendship;romantic relationships;family relationships;personal survey;illustration;digital illustration;risograph;risographic print
Abstract: Má diplomová práce se zabývá mezilidskými vztahy a problémy, které s nimi souvisí. Na základě dotazníku zodpovězeného asi 40 lidmi, kteří odpověděli na mou výzvu na Instagramu, jsem vytvořila knihu sestávající ze tří kapitol (3 sešity v jednom kartonovém obalu) s názvem "Komunikace", "Důvěra" a "Řešení". Ve všech 3 knihách můžete vidět otázky, které jsem položila v dotazníku, následované různými odpověďmi na tyto otázky a ilustracemi, které s nimi korespondují. Ilustrace jsou celé vytvořeny ve Photoshopu. Dílo jsem vytiskla na risografu ve studiu Paper Can Dance. Pro každou brožuru jsou použity dvě různé tiskové barvy, kartonový obal využívá barvy čtyři. Kartonový obal drží s pomocí barevné stuhy všechny 3 sešity pohromadě. " XYZ"
Abstract in different language: My thesis deals with interpersonal relationships and the problems that come with those. Based on a questionnaire answered by about 40 people who responded to my call on Instagram, I compiled a book consisting of three chapters (3 notebooks in one carton cover) called "Communication", "Trust" and "Solutions". In all 3 books, you can see the questions that I asked in the questionnaire followed by the various answers to those questions and illustrations that correspond with them. The illustrations are created entirely in Photoshop. I printed the work on a risograph machine in a risography studio called Paper Can Dance. Two different printing colors are used for each booklet, the carton cover uses four colours. The carton cover keeps all 3 notebooks together by being adjusted with a silky colorful ribbon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pruvodni_zprava_kloboucnikova_valentyna.pdfPlný text práce15,34 MBAdobe PDFView/Open
Kloboucnikova.pdfPosudek oponenta práce629,08 kBAdobe PDFView/Open
Kloboucnikova_0.pdfPosudek vedoucího práce677,89 kBAdobe PDFView/Open
Kloboucnikova_1.pdfPrůběh obhajoby práce27,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.