Title: Historie slévárenství na Plzeňsku
Other Titles: History foundry in Pilsen and vicinity
Authors: Fiala, Jan
Advisor: Pilous, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5385
Keywords: železo;slévárna;vysoká pec;železná ruda;ocelářství;kovárna;litina;ocel
Keywords in different language: iron;ferrous foundry;blast furnace;ironstone;steel industry;forge;cast iron;steel
Abstract: Práce se zabývá historií slévárenství v Plzni a především v jejím širším okolí. Popisuje umístění a vývoj nejznámějších sléváren a strojíren, jejich technologií a výrobního programu. Ukazuje postupný růst původně malých středověkých firem a jejich přechod od malovýroby k velkoobjemové výrobě. Všímá si také nutných změn v používaných technologiích, které to umožnily a srovnává částečně dřívější a dnešní technologie.Popisuje rudné a nerudné zdroje pro výrobu železa a v nejdelší části textu se pak věnuje komorním železárnám. Osahuje i ukázky z výrobního programu některých firem a vzorky jejich výrobků.
Abstract in different language: This thesis deals with the history of metalurgy in Pilsen and its surroundings. There is described the placement and evolution of the most famous foundries and machine engineering factories, their techology and producing program. There is shown the succesiv growth of the in the beginning small companies and their transition from small-scale production to large-scale production. There are underlined all the necessary changes in used technologies which enabled such an evolution and there are a partly compared some of thosedays and nowadays technologies, too.In the thesis, there are shootprints of production programs catalogues of some companies, some samples of products, showings of technologies and descriptions of mining areas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_fiala.pdfPlný text práce5,58 MBAdobe PDFView/Open
Fiala - ved..pdfPosudek vedoucího práce95,62 kBAdobe PDFView/Open
Fiala - opon..pdfPosudek oponenta práce118,19 kBAdobe PDFView/Open
Fiala - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.