Název: Možnosti experimentů s difúzní mlžnou komorou
Další názvy: Possibilities of experiments with diffusion cloud chamber
Autoři: Kučera, Petr
Vedoucí práce/školitel: Rauner, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5386
Klíčová slova: difúzní mlžná komora;experiment;jaderná fyzika;částicová fyzika;radioaktivita;kosmické záření
Klíčová slova v dalším jazyce: diffusion cloud chamber;nuclear physics;particle physics;radioactivity;cosmic ray
Abstrakt: Cílem diplomové práce ?Možnosti experimentů s difúzní mlžnou komorou? je navrhnout a uskutečnit experimenty, které by využívaly uvedené zařízení, a bylo by případně možné je použít při výuce jaderné a částicové fyziky. Některé popsané experimenty jsou demonstrační ? pozorování vlivu zářičů, pohyb částic v magnetickém poli, pozorování kosmického záření, a v některých jsou měřeny veličiny poločas rozpadu, dolet a rychlost částic.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the diploma work named ?Possibilities of experiments with diffusion cloud chamber? is propose and realize experiments that would use diffusion cloud chamber and eventually would be used in teaching nuclear and particle physic. Some experiments are demonstration ? observing the effect emitters, the motion of particles in a magnetic field, observing the cosmic rays. Some experiments measured half-life, range and speed of particles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucera - ved..pdfPosudek vedoucího práce174 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucera - opon..pdfPosudek oponenta práce221,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucera - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5386

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.