Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanko, Jan
dc.contributor.authorHavelková, Michaela
dc.contributor.refereeDemjančuk, Nikolaj
dc.contributor.refereeMíšková, Alena
dc.date.accepted2012-03-21
dc.date.accessioned2015-05-11T09:18:12Z
dc.date.available2008-09-09cs
dc.date.available2015-05-11T09:18:12Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-09-29
dc.identifier50138
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5404
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na podmínky a možnosti vědeckého bádání za druhé světové války. Zejména se soustřeďuje na to, jaký dopad mělo (anebo mohlo mít) pohlaví badatele na jeho práci a snaží se postihnout genderové aspekty, které zvláště tuto práci ovlivňovaly. V širším časovém kontextu je zpracován přehled vědeckých institucí a vědeckých společností té doby, včetně konkrétního podílu českých vědkyň na jejich fungování. Nedílnou součástí tohoto tématu je nástin vývoje těchto vědeckých společností a přehled vývoje českého ženského vysokoškolského studia. Práce přibližuje i konkrétné osudy žen v české vědě a to zejména prostřednictvím osobnosti Jiřiny Popelové a Albíny Dratvové.cs
dc.format175 s. 40 s. Přlílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgendercs
dc.subject2. světová válkacs
dc.subjectvědecké bádánícs
dc.subjectmateřstvícs
dc.subjectJiřina Popelovács
dc.subjectAlbína Dratvovács
dc.subjectharmonizace rodinného a pracovního životacs
dc.titleŽeny v české vědě za druhé světové válkycs
dc.title.alternativeWomen in Czech science during the World War IIen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe dissertation is focused on conditions and possibilities of scientific research during the Second World War. The crucial question is what impact had (or could have had) gender on the scientist?s work and what are gender aspects which have influenced scientist?s work. There is also elaborated a list of scientific institutions and societies of this time, which introduces concretely participation of Czech women-scientists in their functioning. Inseparable part of this topic is outline of scientific institutions development and overview of Czech women university studies. The dissertation is focused also on the personalities of the significant women in Czech science ? especially the philosophers Jiřina Popelová and Albína Dratvová.en
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedsecond world waren
dc.subject.translatedscientific researchen
dc.subject.translatedmotherhooden
dc.subject.translatedJiřina Popelováen
dc.subject.translatedAlbína Dratvováen
dc.subject.translatedwork life balanceen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Havelkova Michaela_TDVT.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce514,54 kBAdobe PDFView/Open
Havelkova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce49,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.