Title: Modelování rázových jevů ve vinutí elektrických strojů
Other Titles: Surge Phenomena Modelling in Transformer Winding
Authors: Předota, Antonín
Advisor: Benešová, Zdeňka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5408
Keywords: rázový jev;vinutí transformátoru;rozprostřené parametry;časoprostorové rozložení napětí
Keywords in different language: surge phenomena;transformer winding;distributed parameters;time-space distribution
Abstract: Tato práce se v první části zabývá odvozením matematického modelu transformátoru pro rázové jevy pomocí odvodu s rozprostřenými parametry. Jsou zde modelovány typické stavy zapojení a zkoumáno časoprostorové rozložení napětí a proudu v jeho vinutí. Vytvořený numerický model je ověřen analytickým řešením pro jeden provozní stav. V následných kapitolách je zkoumán vliv strmosti nárůstu napětí na vstupu vinutí, vliv několika druhů odstupňovaného izolačního systému, vliv svodu a vliv induktivní vazby. Je zde modelováno i spojení vedení a transformátoru. V závěru práce jsou prezentovány výsledky měření.
Abstract in different language: The first section of this paper deals with mathematical model formulating. The model is based on a circuit with distributed parameters and transient phenomena are considered. Typical connections are modeled and the voltage and the current time-space distribution in the transformer winding studied. The numerical model is verified by an analytical solution under very simplified conditions. Next chapters present results for influence of the rate of the rise of the input voltage signal, influence of some types of the non-homogenous isolation system, influence of the conductance and influence of the inductive coupling. The connection of the transmission line and the transformer is analyzed. The last section presents measurement results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Predota_DP_2011.pdfPlný text práce5,38 MBAdobe PDFView/Open
predota skol.pdfPosudek vedoucího práce754,07 kBAdobe PDFView/Open
predota opon.pdfPosudek oponenta práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
predota zapis.pdfPrůběh obhajoby práce515,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.