Title: Počítačové modely pro výuku elektroniky
Other Titles: Computer - aided models in teaching electronics
Authors: Kratochvíl, Pavel
Advisor: Rauner, Karel
Rauner, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5411
Keywords: model;elektronika;jevy v polovodicích;unipolární tranzistor;klopný obvod;hradlo;logický obvod;procesor
Keywords in different language: model;electronics;phenomena in semiconductors;field effect tranzistor;flip-flop circuit;gate;logical circuit;processor
Abstract: Práce se zabývá rozborem dostupných modelu pro výuku elektroniky, predevším pocítacových animací a simulacních programu. Provádí pruzkum míry používání techto názorných pomucek a hodnotí jejich pedagogický prínos ve vyucování. Soucástí práce je celkem tricet pet vytvorených modelu z oblasti analogové a digitální elektroniky, umístených na webových stránkách spolu s metodickými návody. Textová cást obsahuje teorii k modelovaným jevum, obvodum a soucástkám. Dále pak metodické návody a vzorový výklad. Jsou zde vypsány i cásti zdrojového kódu s popisem funkce, aby tyto programy mohly sloužit jako vzor pro tvorbu dalších modelu.
Abstract in different language: The contents of my disertation is a complex analysis of using models in teaching electronics at technical secondary schools. It provides the evaluation of freeware as well as commercial software for simulation of physical processes on basis of their mathematical interpretation or on basis of reductive animation models. Furthermore, the dissertation provides a pedagogical research. The aim of the research is to find out the extent of using the didactic aids and computer-aided animations. It also deals with pedagogical and psychological aspects of using models and its pedagogical contribution in teaching. Disertation deals with the modeling of analog and digital phenomena, devices and circuits. In sum, thirty five animations were created. For this research websites were developed, where created models with its methodological instructions and detailed theory were placed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pocitacove modely pro vyuku elektroniky.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce322,76 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvil - opon..pdfPosudek oponenta práce253,01 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvil - prot. DZ.pdfPrůběh obhajoby práce50,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.