Název: Autorské video
Další názvy: Author's video
Autoři: Vlček, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Takáč Viktor, MgA.
Mazúr Milan, MgA.
Oponent: Lukáčová Marie, MgA.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54181
Klíčová slova: video;krátký film;videoklip;umělá inteligence;ai
Klíčová slova v dalším jazyce: video;short movie;music video;artificial intelligence;ai
Abstrakt: ELIZA je autorské video. Jde o kombinaci krátkého filmu a hudebního videa. co je realita? Kdo jsem? To jsou hlavní otázky, které si po zhlédnutí musíte položit. Toto video nahlíží do nejhlubších oblastí mysli. Zobrazuje možnou budoucnost lidstva ve spojení samo se sebou, ve spojení s digitální érou, která teprve přijde.
Abstrakt v dalším jazyce: ELIZA is an author's video. It is a combination of a short movie and a music video. What is reality? Who am I? These are the main questions to ask after watching. This video looks into the deepest areas of mind. It depicts the possible future of humankind in connection with itself, in connection with the digital era that is yet to come.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_ELIZA_Matej Vlcek.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek.pdfPosudek vedoucího práce610,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek_0.pdfPosudek oponenta práce139,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlcek_1.pdfPrůběh obhajoby práce84,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54181

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.