Název: Hororový film
Další názvy: Horror Film
Autoři: Bartovský, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Moulis Ladislav, MgA. Ph.D.
Oponent: Malá Ilona, MgA.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54182
Klíčová slova: horor;film;vyprávění;filmová řeč
Klíčová slova v dalším jazyce: horror;film;storyteling;film speech
Abstrakt: Má práce Hororový film se zabývá celkově popisem tohoto nejen filmového legendárního žánru. Včetně popisu jednotlivých subžánrů a popisem typu vyprávění a filmové řeči, která se v nich uplatňuje. Dále rozborem vybraných filmů, a to nejen hororových, kde se právě hororová filmová řeč a hororové vyprávěcí postupy uplatňují a tím i moje práce navazuje na praktickou část (krátký film), kde demonstruji hororové postupy (hororová filmová řeč) přímo v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis Horror film deals with the overall description of this not only cinematic legendary genre. Including a description of individual subgenres and a description of the type of narration and film language used in them. Next, an analysis of selected films, and not just horror ones, where horror film speech and horror narrative procedures are applied, and thus my work also follows to the practical part (short film), where I demonstrate horror film speech directly in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavel Bartovsky_Diplomova_prace_Hororovy film.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartovsky.pdfPosudek oponenta práce143,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartovsky_0.pdfPosudek vedoucího práce620,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartovsky_1.pdfPrůběh obhajoby práce72,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54182

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.