Title: Hororový film
Other Titles: Horror Film
Authors: Bartovský, Pavel
Advisor: Moulis Ladislav, MgA. Ph.D.
Referee: Malá Ilona, MgA.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54182
Keywords: horor;film;vyprávění;filmová řeč
Keywords in different language: horror;film;storyteling;film speech
Abstract: Má práce Hororový film se zabývá celkově popisem tohoto nejen filmového legendárního žánru. Včetně popisu jednotlivých subžánrů a popisem typu vyprávění a filmové řeči, která se v nich uplatňuje. Dále rozborem vybraných filmů, a to nejen hororových, kde se právě hororová filmová řeč a hororové vyprávěcí postupy uplatňují a tím i moje práce navazuje na praktickou část (krátký film), kde demonstruji hororové postupy (hororová filmová řeč) přímo v praxi.
Abstract in different language: My thesis Horror film deals with the overall description of this not only cinematic legendary genre. Including a description of individual subgenres and a description of the type of narration and film language used in them. Next, an analysis of selected films, and not just horror ones, where horror film speech and horror narrative procedures are applied, and thus my work also follows to the practical part (short film), where I demonstrate horror film speech directly in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel Bartovsky_Diplomova_prace_Hororovy film.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
Bartovsky.pdfPosudek oponenta práce143,7 kBAdobe PDFView/Open
Bartovsky_0.pdfPosudek vedoucího práce620,35 kBAdobe PDFView/Open
Bartovsky_1.pdfPrůběh obhajoby práce72,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.