Název: Digitalizace daní a účetnictví
Další názvy: Digitalization of taxes and accounting
Autoři: Beránková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Oponent: Pokorný Jan, Ing. Mgr.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54183
Klíčová slova: digitalizace;digitální transformace;správa daní;moje daně;datová schránka;epo;dis+;účetní softwary;outsourcing účetnictví;cloud vytěžování dat
Klíčová slova v dalším jazyce: digitalization;digital tranformation;tax administration;moje daně;datová schránka;epo;dis+;accounting software;accounting outsourcing;cloud;data mining
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na digitalizaci daní a účetnictví v rámci zvoleného ekonomického subjektu. V teoretické části je definován samotný pojem digitalizace, je popsána úroveň digitalizace v České republice a je také uvedeno, jaké jsou výhody, přínosy, rizika a hrozby digitalizace. Následně jsou zkoumány nástroje a služby umožňující digitální transformaci z hlediska zpracování daní a vedení účetnictví ekonomických subjektů. Praktická část je zaměřena na popis ekonomického subjektu. Je uvedeno, jakým způsobem a jakých služeb využívá pro zpracování daní a jaké jsou možnosti automatizace těchto procesů. Z hlediska vedení účetnictví je popsán dosavadní způsob jeho vedení a je popsán také proces implementace pomocného softwaru pro zajištění vyššího stupně automatizace. V závěru práce je uvedeno doporučení, které umožní plnou automatizaci procesů ekonomického subjektu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis is focused on the digitization of taxes and accounting within a chosen economic entity. The theoretical section defines the concept of digitization, describes the level of digitization in the Czech Republic, and outlines the advantages, benefits, risks, and threats of digitization. Subsequently, tools and services enabling digital transformation in terms of tax processing and accounting for economic entities are examined. The practical part is centered around describing the economic entity. It outlines how the entity utilizes services for tax processing and explores possibilities for automating these processes. Regarding accounting management, the current method of accounting is described, along with the process of implementing supporting software to achieve a higher level of automation. The conclusion of the thesis presents recommendation aimed at achieving full automation of the economic entity's processes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Berankova K20B0052P - BP - Digitalizace dani a ucetnictvi.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Berankova_VP.pdfPosudek vedoucího práce343,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Berankova_OP.pdfPosudek oponenta práce127,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54183

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.