Title: Digitalizace daní a účetnictví
Other Titles: Digitalization of taxes and accounting
Authors: Beránková, Adéla
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Pokorný Jan, Ing. Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54183
Keywords: digitalizace;digitální transformace;správa daní;moje daně;datová schránka;epo;dis+;účetní softwary;outsourcing účetnictví;cloud vytěžování dat
Keywords in different language: digitalization;digital tranformation;tax administration;moje daně;datová schránka;epo;dis+;accounting software;accounting outsourcing;cloud;data mining
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na digitalizaci daní a účetnictví v rámci zvoleného ekonomického subjektu. V teoretické části je definován samotný pojem digitalizace, je popsána úroveň digitalizace v České republice a je také uvedeno, jaké jsou výhody, přínosy, rizika a hrozby digitalizace. Následně jsou zkoumány nástroje a služby umožňující digitální transformaci z hlediska zpracování daní a vedení účetnictví ekonomických subjektů. Praktická část je zaměřena na popis ekonomického subjektu. Je uvedeno, jakým způsobem a jakých služeb využívá pro zpracování daní a jaké jsou možnosti automatizace těchto procesů. Z hlediska vedení účetnictví je popsán dosavadní způsob jeho vedení a je popsán také proces implementace pomocného softwaru pro zajištění vyššího stupně automatizace. V závěru práce je uvedeno doporučení, které umožní plnou automatizaci procesů ekonomického subjektu.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the digitization of taxes and accounting within a chosen economic entity. The theoretical section defines the concept of digitization, describes the level of digitization in the Czech Republic, and outlines the advantages, benefits, risks, and threats of digitization. Subsequently, tools and services enabling digital transformation in terms of tax processing and accounting for economic entities are examined. The practical part is centered around describing the economic entity. It outlines how the entity utilizes services for tax processing and explores possibilities for automating these processes. Regarding accounting management, the current method of accounting is described, along with the process of implementing supporting software to achieve a higher level of automation. The conclusion of the thesis presents recommendation aimed at achieving full automation of the economic entity's processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berankova K20B0052P - BP - Digitalizace dani a ucetnictvi.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_Berankova_VP.pdfPosudek vedoucího práce343,46 kBAdobe PDFView/Open
BP_Berankova_OP.pdfPosudek oponenta práce127,67 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.