Název: Spolehlivost vybraných indikátorů technické analýzy na trh kryptoměn
Další názvy: Reliability of selected technical analysis indicators for the cryptocurrency market
Autoři: Kamír, Adam
Vedoucí práce/školitel: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Oponent: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54185
Klíčová slova: technická analýza;technické indikátory;index relativní síly;konvergence a divergence klouzavého průměru;strategie kup a drž;bitcoin;ether;zhodnocení kapitálu;spolehlivost
Klíčová slova v dalším jazyce: technical analysis;technical indicators;relative strength index;moving average convergence and divergence;buy and hold strategy;bitcoin;ether;capital appreciation;reliability
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá technickou analýzou kryptoměnového trhu, přesněji dvou kryptoměn (Bitcoinu a Etheru), a zaměřuje se na spolehlivost indikátorů RSI a MACD. Hlavní cílem práce je popis jednotlivých indikátorů a následné zhodnocení jejich spolehlivosti. Spolehlivost je určena porovnáním výsledků indikátorů s výsledky strategie kup a drž. Zkoumaná data pocházejí z období od 1.2.2019 do 1.2.2023. Indikátor RSI je počítán ve dvou variantách a třech časových délkách. Indikátor MACD je počítán ve dvou variantách. Pro první variantu byly použity dvě časové délky, pro druhou variantu byla použita jedna časová délka. Ve výsledné kapitole této práce je nejprve analyzována strategie kup a drž a následně je tato strategie porovnávána s jednotlivými indikátory a jejich strategiemi. V poslední časti výsledné kapitoly se nachází závěrečné zhodnocení obou indikátorů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the technical analysis of the cryptocurrency market, more specifically two cryptocurrencies (Bitcoin and Ether), and focuses on the reliability of the RSI and MACD indicators. The main objective of the thesis is to describe each indicator and then evaluate its reliability. Reliability is determined by comparing the results of the indicators with the results of a buy and hold strategy. The examined data come from the period from February 1, 2019 to February 1, 2023. The RSI indicator is calculated in two variants and three time lengths. The MACD indicator is calculated in two variations. For the first variant two time lengths were used, for the second variant one time length was used. In the final chapter of this thesis, the buy and hold strategy is first analyzed and then this strategy is compared with the individual indicators and their strategies. In the last part of the result chapter there is a final evaluation of both indicators.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
AdamKamir_BP.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP KAMIR OP.pdfPosudek oponenta práce124,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP KAMIR VP.pdfPosudek vedoucího práce471,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54185

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.