Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKamír, Adam
dc.contributor.refereeGangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2023-6-14
dc.date.accessioned2023-09-11T22:24:38Z-
dc.date.available2022-10-24
dc.date.available2023-09-11T22:24:38Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-4-23
dc.identifier95696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54185-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá technickou analýzou kryptoměnového trhu, přesněji dvou kryptoměn (Bitcoinu a Etheru), a zaměřuje se na spolehlivost indikátorů RSI a MACD. Hlavní cílem práce je popis jednotlivých indikátorů a následné zhodnocení jejich spolehlivosti. Spolehlivost je určena porovnáním výsledků indikátorů s výsledky strategie kup a drž. Zkoumaná data pocházejí z období od 1.2.2019 do 1.2.2023. Indikátor RSI je počítán ve dvou variantách a třech časových délkách. Indikátor MACD je počítán ve dvou variantách. Pro první variantu byly použity dvě časové délky, pro druhou variantu byla použita jedna časová délka. Ve výsledné kapitole této práce je nejprve analyzována strategie kup a drž a následně je tato strategie porovnávána s jednotlivými indikátory a jejich strategiemi. V poslední časti výsledné kapitoly se nachází závěrečné zhodnocení obou indikátorů.cs
dc.format75 s. (130 007 znaků).
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecttechnická analýzacs
dc.subjecttechnické indikátorycs
dc.subjectindex relativní sílycs
dc.subjectkonvergence a divergence klouzavého průměrucs
dc.subjectstrategie kup a držcs
dc.subjectbitcoincs
dc.subjectethercs
dc.subjectzhodnocení kapitálucs
dc.subjectspolehlivostcs
dc.titleSpolehlivost vybraných indikátorů technické analýzy na trh kryptoměncs
dc.title.alternativeReliability of selected technical analysis indicators for the cryptocurrency marketen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programInformační management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the technical analysis of the cryptocurrency market, more specifically two cryptocurrencies (Bitcoin and Ether), and focuses on the reliability of the RSI and MACD indicators. The main objective of the thesis is to describe each indicator and then evaluate its reliability. Reliability is determined by comparing the results of the indicators with the results of a buy and hold strategy. The examined data come from the period from February 1, 2019 to February 1, 2023. The RSI indicator is calculated in two variants and three time lengths. The MACD indicator is calculated in two variations. For the first variant two time lengths were used, for the second variant one time length was used. In the final chapter of this thesis, the buy and hold strategy is first analyzed and then this strategy is compared with the individual indicators and their strategies. In the last part of the result chapter there is a final evaluation of both indicators.en
dc.subject.translatedtechnical analysisen
dc.subject.translatedtechnical indicatorsen
dc.subject.translatedrelative strength indexen
dc.subject.translatedmoving average convergence and divergenceen
dc.subject.translatedbuy and hold strategyen
dc.subject.translatedbitcoinen
dc.subject.translatedetheren
dc.subject.translatedcapital appreciationen
dc.subject.translatedreliabilityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AdamKamir_BP.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
BP KAMIR OP.pdfPosudek oponenta práce124,16 kBAdobe PDFView/Open
BP KAMIR VP.pdfPosudek vedoucího práce471,6 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.