Title: Spolehlivost vybraných indikátorů technické analýzy na trh kryptoměn
Other Titles: Reliability of selected technical analysis indicators for the cryptocurrency market
Authors: Kamír, Adam
Advisor: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54185
Keywords: technická analýza;technické indikátory;index relativní síly;konvergence a divergence klouzavého průměru;strategie kup a drž;bitcoin;ether;zhodnocení kapitálu;spolehlivost
Keywords in different language: technical analysis;technical indicators;relative strength index;moving average convergence and divergence;buy and hold strategy;bitcoin;ether;capital appreciation;reliability
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá technickou analýzou kryptoměnového trhu, přesněji dvou kryptoměn (Bitcoinu a Etheru), a zaměřuje se na spolehlivost indikátorů RSI a MACD. Hlavní cílem práce je popis jednotlivých indikátorů a následné zhodnocení jejich spolehlivosti. Spolehlivost je určena porovnáním výsledků indikátorů s výsledky strategie kup a drž. Zkoumaná data pocházejí z období od 1.2.2019 do 1.2.2023. Indikátor RSI je počítán ve dvou variantách a třech časových délkách. Indikátor MACD je počítán ve dvou variantách. Pro první variantu byly použity dvě časové délky, pro druhou variantu byla použita jedna časová délka. Ve výsledné kapitole této práce je nejprve analyzována strategie kup a drž a následně je tato strategie porovnávána s jednotlivými indikátory a jejich strategiemi. V poslední časti výsledné kapitoly se nachází závěrečné zhodnocení obou indikátorů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the technical analysis of the cryptocurrency market, more specifically two cryptocurrencies (Bitcoin and Ether), and focuses on the reliability of the RSI and MACD indicators. The main objective of the thesis is to describe each indicator and then evaluate its reliability. Reliability is determined by comparing the results of the indicators with the results of a buy and hold strategy. The examined data come from the period from February 1, 2019 to February 1, 2023. The RSI indicator is calculated in two variants and three time lengths. The MACD indicator is calculated in two variations. For the first variant two time lengths were used, for the second variant one time length was used. In the final chapter of this thesis, the buy and hold strategy is first analyzed and then this strategy is compared with the individual indicators and their strategies. In the last part of the result chapter there is a final evaluation of both indicators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AdamKamir_BP.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
BP KAMIR OP.pdfPosudek oponenta práce124,16 kBAdobe PDFView/Open
BP KAMIR VP.pdfPosudek vedoucího práce471,6 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.