Název: Stezka se čtenářským zaměřením v okolí Přeštic
Další názvy: A reader-oriented trail in the surroundings of Přeštice
Autoři: Čížková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Oponent: Spěváčková Martina, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54270
Klíčová slova: naučná stezka;čtenářská gramotnost;regionální prvky;2. stupeň základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: educational path;reading literacy;regional elements;2nd grade of primary school
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou návrhu naučné stezky se čtenářským zaměřením v Přešticích a jeho okolí. Teoretická část se věnuje zhodnocení potenciálu zvoleného území, ve kterém je trasa stezky navržena, pojmu čtenářské gramotnosti a informaci o možném využití naučných stezek. Praktická část je zaměřena na návrh trasy a tvorbu pracovních listů pro děti ve věkové skupině 12-14 let.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with the design of an educational trail with a reader orientation in Přeštice and its surroundings. The theoretical part is devoted to the evaluation of the potential of the selected territory in which the trail route is designed, the concept of reading literacy and information about the possible use of educational trails. The practical part is focused on the design of the route and the creation of worksheets for children in the age group of 12-14 years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Cizkova .pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_cizkova_spevackova.pdfPosudek oponenta práce298,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_cizkova_piskova.pdfPosudek vedoucího práce450,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2023_cizkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce51,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54270

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.