Název: Ruský dětský filmový týdeník Jeralaš
Další názvy: Russian children's newsreel Yeralash
Autoři: Nazarenková, Viktorie
Vedoucí práce/školitel: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Oponent: Artemov Andrej, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54274
Klíčová slova: jeralaš;boris gračevskij;humoristický pořad;dětský film;filmový týdeník;kinematografie;rusky jazyk jako cizí;audiovizuální materiál
Klíčová slova v dalším jazyce: yeralash;boris grachevsky;comedy program;children's film;film newreel;cinematography;russian language as a foreign language;audiovisual material
Abstrakt: Práce je věnována osvojení si historie filmového týdeníku "Jeralaš" a jeho dnešnímu pohledu na něj. Práce je strukturovaná do tři části. První část je věnovaná obecné charakteristice filmového týdeníku. Ve druhé kapitole představený různé metodické práce, které jsou založeny na využití "Jeralaše" ve výuce ruského jazyka jako cizího. Ve třetí části jsou prezentovaný výsledky provedeného průzkumu, které ukazují míru oblíbenosti filmového časopisu v zemích postsovětského prostoru a v České republice a také obecné vnímání týdeníku publikem.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is devoted to learning the history of the film weekly "Jeralaš" and to examining its general perception today. The work is structured into three parts. The first part is dedicated to the general characteristics of the film weekly. In the second chapter, various methodological works are presented, which are based on the use of "Jeralaš" in the teaching of Russian as a foreign language. In the third part of the section, the results of the conducted survey are presented, which show the degree of popularity of the film magazine in the countries of the post-Soviet space and in the Czech Republic, as well as the general perception of the weekly by the audience.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jeralas - rusky humoristicky tydenik.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Scan_pos_ved_Val_Nazarenkova.pdfPosudek vedoucího práce782,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Scan_pos_opon_Art_Nazarenkova.pdfPosudek oponenta práce966,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Scan_prubeh_Nazarenkova.pdfPrůběh obhajoby práce300,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/54274

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.