Název: Hospitace - noční můra učitele?
Další názvy: Observation - a nightmare of teachers?
Autoři: Volrábová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Mach, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5428
Klíčová slova: hospitace;hospitační záznam;hospitační rozhvor;vyučovací proces;učitel;vyučovací hodina;praktické vyučování
Klíčová slova v dalším jazyce: observation;record of observation;observation of the interview;teaching process;teacher;lesson;practical teaching
Abstrakt: Práce se ve své teoretické části zabývá pojmem hospitace v obecné rovině, vyučovacím procesem, který je popsán s ohledem na praktické vyučování. praktická část je zaměřena na hospitační záznam, jeho strukturu a náležitosti, které má obsahovat. Ve druhé části je vytvořen konkrétní hospitační záznam, jehož význam byl ověřen v dotazníkovém šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelors thesis in its theoretical part deals with the concept of observation in general, the teaching process that is described with regard to practical teaching. The practical part is focused on the record of observation, its structure and requirements that must be included. In the second part a specific record of observation, whose meaning and significance was tested in the survey, is formed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - text prace.pdfPlný text práce602,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek VP Volrabova.pdfPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volrabova - opon..pdfPosudek oponenta práce69,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volrabova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce30,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5428

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.