Název: Shodná a podobná zobrazení v interaktivních geometrických programech
Další názvy: Identical and similar depiction in interactive geometrical programms
Autoři: Holubová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Honzík, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5429
Klíčová slova: Cabri;GeoGebra;Geonext;souěrnost;program
Klíčová slova v dalším jazyce: Cabri;GeoGebra;Geonext;symmetry;program
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá shodným a podobným zobrazením v interaktivních geometrických programech. Při řešení základních úloh s danou tématikou z učiva matematiky základní školy jsem ověřila, že programy Cabri, Geogebra a Geonext jsou intuitivní a poměrně snadno ovladatelné. Začátečníci ocení jejich českou verzi, názorné prostředí, srozumitelnost a přehlednost. Nabídka nástrojů a funkcí pro řešení jednoduchých úloh je dostačující a snadno dostupná. Výstupy všech programů jsou srovnatelné. Využití geometrických programů ve výuce ZŠ je pro žáky přínosné, zejména pro svoji interaktivou a názornost.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the topic Identical and similar depiction in interactive geometrical programms. During the solution of elementary tasks with the theme of schoolwork of mathematics at primary school, I checked up that the programms Cabri, GeoGebra and GEONExT are inductive and relatively easily controllable. The beginners appreciate the czech version of these programms, their intelligibility and clear arrangemenet.The offer of instruments and functions for solution of elementary tasks is sufficient and easy available. The exits of all programms are comparable. The use of the geometrical programms in lessons of primary school is very benefical for pupils.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Hana HOLUBOVA.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni vedouciho BP - Holubova.pdfPosudek vedoucího práce31,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova - opon..pdfPosudek oponenta práce87,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5429

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.