Title: Základní sumační techniky
Other Titles: Basic summation techniques
Authors: Tyr, Daniel
Advisor: Hora, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5434
Keywords: geometrická řada;teleskopická řada;rezultant dvou polynomů;hypergeometrická posloupnost;Gosperův algoritmus;Nicole Oresme;James Joseph Sylvester;William R. Gosper
Keywords in different language: geometric series;telescopic series;resultant of two polynomial;hypergeometric series;Gosper´s algorithm;Nicole Oresme;James Joseph Sylvester;William R. Gosper
Abstract: Práce obsahuje stručný historický pohled na sčítání řad, současný pohled na geometrickou řadu včetně jejího zobecnění, teleskopickou metodu sčítání řad, algebraickou prerekvizitu rezultant dvou polynomů a podrobně popsaný Gosperův algoritmus včetně ukázek v programu Maple 14.
Abstract in different language: The thesis contains the brief historical look at the adding of the series, the present look at the geometric series including its generalizing, the telescopic method of the adding of the series, the algebraic prerequisite resultant of two polynomials and detail described Gosper ´s algorithm inclusive of the illustrations in program Maple 14.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCP - Zakladni sumacni techniky - Daniel Tyr.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
tyr.bmpPosudek vedoucího práce16,65 MBBMPThumbnail
View/Open
BP - D. Tyr.pdfPosudek oponenta práce48,25 kBAdobe PDFView/Open
Tyr - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.