Název: Mezičinnostní vztahy mezi dramatickou výchovou a pracovními činnostmi v předškolním zařízení
Další názvy: Cros-curicular relation between drama lessons and art and craft lessons
Autoři: Popelková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5437
Klíčová slova: pracovní činnosti;dramatická výchova;vývoj řeči
Klíčová slova v dalším jazyce: art and craft lessons;drama lessons;development of speech
Abstrakt: Ve své bakalářské práci na téma ?mezičinnostní vztahy mezi dramatickou výchovou a pracovními činnostmi? pod vedením paní Doc. Jarmily Honzíkové jsem se věnovala přípravě a realizaci projektu. Přípravu, realizaci a zhodnocení svých projektů jsem rozebrala ve čtvrté kapitole své práce. První kapitola tvoří krátký úvod k celé práci. Ve druhé kapitole jsem sepsala hlavní cíle své práce a plán realizace. Třetí kapitola je teoretická část práce, ve které se věnuji definici dramatické výchovy a jejím principům. Dále pak definici pracovních činností, rozdělení a možnostem využití. Navíc ještě vývoji řeči předškolního dítěte a vývoji pohybových dovedností (hrubé a jemné motoriky), protože si myslím, že tento vývoj je pro dramatickou výchovu a pracovní činnosti důležitý. V závěru své práce hodnotím celkový výsledek a splnění hlavních cílů práce.
Abstrakt v dalším jazyce: My Bachelor Thesis on ?Cros-curicular relation between drama lessons and art and craft lessons?, supervised by Doc. Jarmila Honzíková, focuses on preparation and execution of a projects. The preparation, execution and evaluation of the projects are described in the fourth section. Short introduction of my thesis can be found in the first section. The aims of my thesis and the project scheme are mentioned in the second section. Theoretical part focuses on definitions of drama lesson and its principles, definition of art and craft lesson, its subdividing and possible ways of application. I also mentioned speech and locomotive development of pre-schoolers (gross and fine motor skills), because I believe that the development of these qualities is very important for drama and art as such. The last part of my thesis is devoted to overall evaluation of the results and the objectives of my work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE 2012 Popelkova (2).pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PopelkovaIMG.pdfPosudek vedoucího práce795,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Popelkova - opon..pdfPosudek oponenta práce125,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Popelkova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5437

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.