Název: Využití dramatické výchovy při výuce fyziky na ZŠ
Další názvy: Utilising the Dramatic Education Lessons of Physics at the Elementary School
Autoři: Kabrt, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Kepka, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5439
Klíčová slova: fyzika;základní škola;metoda výuky;dramatizace ve výuce;dramatická výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: physics;elementary school;method of teaching;dramatization in education;dramatic education
Abstrakt: Tato práce se zabývá možností využití dramatické výchovy ve výuce fyziky na základních školách. Seznamuje s teorií a metodami dramatické výchovy. Nabízí hry a cvičení, které lze zařadit do vyučování jako způsob aktivního učení, využití k opakování látky a také jako motivační prostředek k oživení výuky fyziky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work explores the possibility of using dramatic education during lessons of physics in elementary schools. It introduces the theory and methods of dramatic education. It offers games and exercises that could become part of a lesson as a way of active learning, revising subject matter and also a means of motivation for enlivening the physics classes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyuziti dramaticke vychovy ve vyuce fyziky na ZS.pdfPlný text práce463,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabrt - ved..pdfPosudek vedoucího práce97,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabrt - opon..pdfPosudek oponenta práce141,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabrt - prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5439

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.