Title: Reaktivní magnetronová depozice vybraných oxidových vrstev a jejich vlastnosti
Other Titles: Reactive magnetron sputtering of selected oxide films and their properties
Authors: Šatava, Václav
Advisor: Musil, Jindřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5441
Keywords: Reaktivní magnetronová depozice;Al-Ti-O;Si-Zr-O;tepelná stabilita;vypařování
Keywords in different language: Reactive magnetron sputtering;Al-Ti-O;Si-Zr-O;thermal stability;evaporation
Abstract: Hlavní cíl této dizertační práce bylo zkoumání vlivu teploty (až do 1700°C) na strukturu a vlastnosti žíhaných vrstev Al-Ti-O a Si-Zr-O připravené pomocí reaktivního magnetronového naprašování. Poslední část této práce je zaměřena na zvýšení depoziční rychlosti kombinací procesů reaktivního naprašování a napařování z nataveného terče magnetronu. Tímto kombinovaným procesem byly připraveny velmi vysokou depoziční rychlostí (až 814 nm/min)transparentní amorfní SiO2 vrstvy s nízkým obsahem Zr.
Abstract in different language: The main aim of this dissertation thesis was investigation of influence of temperature (up to 1700°C) on structure and mechanical properties of annealed of films Al-Ti-O and Si-Zr-O prepared by reactive magnetron sputtering. The last part of this dissertation thesis is high deposition rate-oriented by combination of process of reactive sputtering and evaporation from molten target. With this combined process were prepared with very high deposition rate (up to 814 nm/min) transparent amorphous SiO2 films with low content Zr.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dizertacni prace.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
posudek-skolitel-satava.pdfPosudek vedoucího práce32,43 kBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-satava.pdfPosudek oponenta práce136,82 kBAdobe PDFView/Open
zapis-odp-satava.pdfPrůběh obhajoby práce43,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5441

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.