Název: Apartheid v Jižní Africe
Další názvy: Apartheid in South Africa
Autoři: Čimerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5453
Klíčová slova: apartheid;Jihoafrická republika;Jihoafrická unie;Namibie;rasismus;afrikánský nacionalismus;černošská hnutí;bantustan;Sharpeville;Soweto;Nelson Mandela
Klíčová slova v dalším jazyce: apartheid;South Africa;Namibia;racism;Afrikaaner nationalism;movement of blacks;bantustan;Sharpeville;Soweto;Nelson Mandela
Abstrakt: Bakalářská práce čtenáři poskytuje ucelený obraz apartheidu jako oficiální státní doktríny v letech 1948-1989. Text poukázuje na historické kořeny biologicky motivované rasové segregace, která ve zmíněném období vyvrcholila systematickým institucionalizováním rozsáhlého socio-kulturního inženýrství. Pod záminkou ?odděleného vývoje ras? zde bělošská menšina měla naprostou kontrolu nad životy černošské většiny. Pouze na základě rasové klasifikace byl určován rozsah práv a svobod té či oné rasy.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is about apartheid as an official state doctrine during the years 1948-1989 in Republic of South Africa. The "white men" minority totally controled life the "black men" majority. The rights and freedoms were determined by racial classification. The goverment decided of all aspects of every African. I tried to show in my text historical rooots of biological motivated racial segregation. So, in my thesis I wrote about social movements for canceled racial ideology, too. But the apartheid was deeply rooted in thought South Africans, I solve it in last two chapters. The crisis of regime in years 1978-1989 brought his removal and then establishment of new freedom Republic of South Africa.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Apartheid_v_Jizni_Africe_Lucie_Cimerova_2012.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cimerova V.pdfPosudek vedoucího práce76,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cimerova O.pdfPosudek oponenta práce67,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cimerova P.pdfPrůběh obhajoby práce20,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5453

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.