Název: Únor 1948: fakta, beletrie a propaganda.
Další názvy: February 1948: facts, fiction and propagandism.
Autoři: Černá, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Breitfelder, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5456
Klíčová slova: únor 1948;kultura;literatura;socialistický realismus;propaganda;ideologie
Klíčová slova v dalším jazyce: February 1948;culture;literature;socialist realism;propagandism;ideology
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá českou literární tvorbou, která se prosadila po komunistickém převratu v únoru 1948. Pro toto období byly příznačné povinné standardy umění, byla zavedena cenzura, autoři byli povinni dodržovat zásady socialistického realismu. Podle kulturních ideologů měly romány sloužit k získávání společnosti pro výstavbu socialismu a přesvědčování o správnosti nastoupené cesty. Hlavní část práce se věnuje analýze oficiálních románů vydaných v první polovině padesátých let. Na jejich příkladě je ukázáno to, jakým způsobem komunistická kulturní politika ovlivňovala podobu literatury a jak byly konkrétní historické skutečnosti v beletrii interpretovány.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the Czech literary production in the period after the communist coup in February 1948. The cultural ideologists determined the obligatory standart of art, the censorship was implemented. The authors were obligated to follow the principles of the socialist realism. The aim of these works was education in the spirit of socialism. The main part of this bachelor thesis is dedicated to analysis of socialist novels published in the first half of the 1950s in former Czechoslovakia. This part demonstrates how the literature was influenced by the communist cultural politics and how the historical events (specifically the February coup) are interpreted in the novels.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Cerna.pdfPlný text práce826,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna V.pdfPosudek vedoucího práce169,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna O.pdfPosudek oponenta práce85,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna P.pdfPrůběh obhajoby práce18,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5456

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.